مرکز پژوهش های راهبردی عماد

تهران، خیابان انقلاب
خیابان قدس، کوچه فرّدانش، پلاک ۲۰

emad@sepidar.info
۰۲۱۸۸۳۹۵۲۰۳

در خبرنامه ما عضو شوید.